Module Chấm công và Tính lương trong phần mềm RunERP

Phần mềm RunERP cung cấp các tính năng chấm công và tính lương giúp tổ chức quản lý và xử lý thông tin về chấm công và tính lương của nhân viên một cách hiệu quả. Từ đó, tổ chức có thể quản lý và xử lý thông tin về chấm công một cách chính xác và hiệu quả. Đồng thời, tính năng tính lương giúp tự động tính toán lương của nhân viên một cách nhanh chóng và chính xác, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc thanh toán tiền lương cho nhân viên.

Contact Us

Doanh nghiệp khi chưa sử dụng phần mềm có đang đối mặt với những lo lắng về

- Xảy ra sai sót, nhầm lẫn trong việc chấm công và tính lương thủ công ? 


- Tính toán công và lương tốn nhiều thời gian và công sức ? 


- Khó khăn trong lưu trữ và dễ mất mát tài liệu giấy tờ ?


- Khó kiểm soát và quản lý khi mở rộng quy mô doanh nghiệp ?


- Thiếu tính minh bạch và công bằng trong tính toán công, lương ?

Tính năng quản lý chấm công, tính lương 

nổi bật của RunERP 

Chấm công điểm danh

Cho phép nhân viên chấm công điểm danh thông qua nhiều phương pháp khác nhau như máy chấm công, thiết bị quét vân tay, thẻ từ... Việc chấm công điểm danh giúp ghi nhận thời gian nhân viên đến và đi khỏi nơi làm việc. Thông tin điểm danh sẽ được lưu trữ và gửi đến hệ thống để xử lý.


Quản lý lịch làm việc

Cho phép người dùng thiết lập và quản lý lịch làm việc của từng nhân viên. Người dùng có thể thiết lập giờ làm việc, ca làm việc, ngày làm việc và các quy tắc đặc biệt khác theo yêu cầu của tổ chức. Điều này giúp tổ chức theo dõi và kiểm soát thời gian làm việc của từng nhân viên.


Xử lý và tính toán lương


Tự động xử lý và tính toán lương dựa trên dữ liệu chấm công và các quy tắc tính lương được thiết lập trước. Các yếu tố như lương cơ bản, phụ cấp, tiền thưởng, tiền phạt... sẽ được tính toán tự động để tạo ra bảng lương cho từng nhân viên, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác trong việc tính toán lương.

Quản lý lương và báo cáo

RunERP cung cấp các công cụ tính tiền lương và báo cáo liên quan. Người dùng có thể xem bảng lương, sao lưu và phục hồi dữ liệu, tạo các báo cáo thống kê về tiền lương, thuế, bảo hiểm xã hội... Tính năng này giúp dễ dàng theo dõi và kiểm soát quản lý tiền lương.

Hệ thống theo dõi công và hiệu suất

 RunERP cung cấp các công cụ theo dõi công và hiệu suất cho nhân viên. Người dùng có thể xem thông tin về công tác, tình trạng nghỉ phép, số ngày công... Thông tin này giúp người dùng kiểm soát hiệu suất làm việc của nhân viên và thực hiện các biện pháp cải thiện nếu cần thiết.

Đăng ký nhận ngay demo phần mềm RunERP miễn phí