Quản lý mua hàng

Tự động hóa hoạt động mua hàng, tích hợp với tồn kho, sản xuất, kế toán và bán hàng trên một nền tảng thống nhất

Contact Us

Quản lý đơn hàng

Quản lý toàn bộ trạng thái đơn hàng trên một màn hình

Tích hợp với kế toán, sản xuất, tồn kho, bán hàng

Learn more


Tự động hóa báo giá

Tiết kiệm thời gian quản lý với các quy tắc tái đặt hàng tự độngChủ động trong mọi công việc

Dễ dàng so sánh giá và chính sách của các nhà cung cấp bằng công cụ so sánh báo giá.

Chủ động lựa chọn phương án tối ưu


Với công cụ so sánh báo giá, tôi có thể dễ dàng nắm bắt được và đưa ra quyết định mua hàng

John DOE • Trưởng phòng mua hàng


Đơn giản hóa công việc của kế toán

Tự động hóa đơn mua hàng thành hóa đơn nhà cung cấp. Đính kèm file, chứng từ chuyển sang kế toán.

Theo dõi tình trạng thanh toán cho nhà cung cấp