Chấm công

Ứng dụng Chấm công của Odoo hoạt động như một chiếc đồng hồ bấm giờ. Nhân viên có thể đăng ký vào và ra khỏi nơi làm việc bằng thiết bị chuyên dụng ở chế độ kiosk, đồng thời người dùng cũng có thể đăng ký vào và ra khỏi nơi làm việc trực tiếp từ cơ sở dữ liệu. Người quản lý có thể nhanh chóng xem ai có mặt tại bất kỳ thời điểm nào và tạo báo cáo để xem giờ làm việc của mọi người, đồng thời hiểu rõ hơn về nhân viên nào đang làm việc ngoài giờ hoặc tan làm sớm hơn dự kiến.