Quản trị nhân sự

Tăng mức độ gắn bó của nhân sự với công ty, đánh giá năng lực của nhân sự chính xác và hiệu quả là những mục tiêu của giải pháp quản trị nhân sự

Contact Us

Tại sao doanh nghiệp cần giải pháp quản trị nhân sự?

Doanh nghiệp có số lượng nhân sự lớn, quy trình quản lý cồng kềnh, nhiều công đoạn phải thực hiện thủ công.

Đó là lúc bạn cần một giải pháp quản trị nhân sự.

Nhân sự có đang hài lòng với doanh nghiệp? Doanh nghiệp có đánh giá được năng lực thực sự của các nhân viên?

Cùng RunERP đi tìm lời giải với bộ giải pháp chuyên biệt cho quản trị nhân sự.

Thông tin nhân sự

Thông tin nhân sự nhiều không còn là trở ngại với bộ phận HR.

Với nền tảng của RunERP, mọi thông tin bạn cần đều có trên hệ thống

  • Thông tin hồ sơ
  • Thông tin công việc
  • Thông tin cá nhân
  • Thông tin hợp đồng

Thử ngay nào!

Learn more