Giải pháp quản lý đào tạo trực tuyến

E-learning - Giải pháp quản lý đào tạo trực tuyến đang trở thành công cụ hữu hiệu để các cơ sở đào tạo thực hiện chuyển đổi số trong công tác đào tạo

Contact Us

Giải pháp quản lý đào tạo trực tuyến E-learning

Giải pháp quản lý đào tạo trực tuyến E-learning được các cơ sở đào tạo sử dụng để số hóa quá trình tổ chức đào tạo và thi cử. Việc sử dụng các công cụ như E-learning giúp nhà trường tối ưu các công cụ quản lý, đơn giản hóa trong công tác tổ chức học và thi, sinh viên tiết kiệm được thời gian.

Giải pháp E-learning có những đặc điểm gì và mang lại lợi ích như thế nào, hãy cùng tìm hiểu thêm.

Tạo khóa học trực tuyến


Tạo mới khóa học

  • Thông tin cơ bản khóa học
  • Quyền truy cập
  • Chứng chỉ
  • Phân cấp

Tạo kỳ thi

  • Tạo câu hỏi
  • Mô tả
  • Cấu hình kỳ thi cấp chứng chỉ

Đăng tải khóa học/thi lên website

Sinh viên có tài khoản có thể đăng nhập vào website của trường để thực hiện bài thi.

Theo dõi số liệu báo cáo về tỷ lệ hoàn thành khóa học, bài thiCác tính năng nâng cao

Lộ trình học

Thiết kế khóa học và lộ trình học qua nhiều lớp

Báo cáo đánh giá

Báo cáo đánh giá kết quả học và thi

Tích hợp Tin Can API

Theo dõi và ghi lại các hoạt động trải nghiệm học tập của người dùng

Tương tác với nội dung

Học sinh được tương tác với nội dung của bài giảng

Liên hệ chúng tôi