Quản lý sản xuất

Module quản lý sản xuất giúp các nhà sản xuất lên lịch, lập kế hoạch và xử lý các đơn đặt hàng sản xuất. Với bảng điều khiển trung tâm làm việc, hãy đặt máy tính bảng trên sàn phân xưởng để kiểm soát lệnh sản xuất trong thời gian thực và cho phép công nhân kích hoạt các hoạt động bảo trì, vòng phản hồi, vấn đề chất lượng, v.v.

Luồng sản xuất

Hóa đơn nguyên vật liệu

Quản lý BoM cho các biến thể sản phẩm

Sử dụng bộ dụng cụ

Quản lý bán thành phẩm

Hợp đồng phụ sản xuất của bạn

Sử dụng Lịch sản xuất chính

Quản lý lệnh sản xuất bằng cách sử dụng trung tâm làm việc

Làm cho trung tâm làm việc không hoạt động bằng cách sử dụng Thời gian nghỉ

Phế liệu trong quá trình sản xuất

Đơn đặt hàng sản xuất

Cấu hình sản phẩm sản xuất

Tách và hợp nhất các đơn hàng sản xuất

Sự phụ thuộc của lệnh sản xuất

Sản xuất một bước

Sản xuất hai bước

Sản xuất ba bước

Quản lý xưởng sản xuất

Tổng quan xưởng sản xuất