Giải pháp quản lý sản xuất - RUN ERP

Giải pháp quản lý sản xuất giúp tối ưu quy trình sản xuất, quản lý dữ liệu sản xuất theo thời gian thực, nâng cao năng suất nhờ quy trình liền mạch, thống nhất và được tự động hóa

Đưa ra quyết định sản xuất nhanh chóng, chính xác và dễ dàng

Liên hệ Demo

Hiệu suất cao hơn - Chi phí thấp hơn

Khoản đầu tư xứng đáng cho nhà máy

Tăng 71% năng suất sản xuất

Giảm các công đoạn thủ công kém hiệu quả

Tăng hiệu suất máy móc, tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Giảm 32% chi phí vận hành

Tiết kiệm chi phí vận hành, chi phí nhân công và chi phí nguyên vật liệu

Tăng 25% chất lượng sản phẩm

Chuẩn hóa quy trình và thông số kĩ thuật sản phẩm, giảm lỗi thủ công, cảnh báo lỗi và đưa ra xử lý kịp thời

Giảm 83% sự lãng phí

Cắt giảm các quy trình thừa thãi, giảm nguyên vật liệu không cần thiết

Phân hệ quản lý sản xuất RUN ERP

Giải pháp quản lý toàn diện mang lại cái nhìn tổng thể về toàn bộ quá trình sản xuất


Quản lý tự động theo thời gian thực


Nâng cao năng suất và tối ưu chi phí


Hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng, chính xác

MODULE QUẢN LÝ SẢN XUẤT CỦA RUN ERP

Quản lý sản xuất

Thiết lập cơ sở dữ liệu ban đầu (BOM, Routing...)

Lập kế hoạch sản xuất, nguyên vật liệu

Lập lệnh sản xuất

Quản lý công đoạn sản xuất, tồn kho trong sản xuất

Phân tích hiệu suất sản xuất

Theo dõi, giám sát báo cáo theo thời gian thực

Quản lý tồn kho

Quản lý kho nguyên vật liệu

Quản lý kho thành phẩm, bán thành phẩm, kho lỗi, kho vật tư

Báo cáo theo thời gian thực

Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng nguyên vật liệu đầu vào (IQC)

Quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất (PQC)

Quản lý chất lượng sản phẩm đầu ra (OQC)


Quản lý thiết bị, bảo trì, bảo dưỡng

Quản lý hồ sơ thiết bị

Quản lý vật tư, phụ tùng

Giám sát, theo dõi trạng thái, thiết bị

Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị

Cảnh báo và xử lý sự cố

Quản lý truy xuất nguồn gốc

Theo dõi và truy xuất nguồn gốc, sản phẩm trong vòng vài giây

CUNG CẤP CÁI NHÌN TỔNG QUAN 

XUYÊN SUỐT TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

Thiết lập master data theo đặc thù sản xuất của doanh nghiệp

Lập kế hoạch sản xuất chi tiết

Cập nhật và quản lý tiến độ sản xuất

Chuyển giao giai đoạn

Theo dõi lịch sử giao dịch

Báo cáo trực quan: tiến độ sản xuất, năng suất, tiêu hao NVL, CPSX

Thiết lập dữ liệu chính

Hệ thống cho phép các nhà sản xuất xác định và thiết lập dữ liệu dựa trên đặc điểm sản xuất của họ

Quản lý người dùng và quyền hạn

  • Định nghĩa người dùng
  • Phân tán người dùng, đảm bảo an ninh thông tin

Định nghĩa cơ sở dữ liệu chung

  • Khai báo các nhóm, loại hàng hóa
  • Khai báo đơn vị tính hàng hóa
  • Khai báo hàng hóa

Thiết lập dữ liệu chính trong sản xuất

Khai báo yêu cầu mua hàng, đơn đặt hàng

Khai báo định mức nguyên vật liệu: giai đoạn, quy trình sản xuất, dây chuyền/ xưởng, năng suất

Tạo lịch làm việc

Khai báo đơn đặt hàng sản xuất


Lên kế hoạch sản xuất chi tiết

  • Hỗ trợ kế hoạch sản xuất
  • Thực hiện quản lý sản xuất
  • Kiểm tra và dự báo tồn kho
  • Thiết lập kế hoạch mua NVL, yêu cầu mua NVL

Hãy xem hệ thống hoạt động ra sao


Khác biệt của RunERP

Chất lượng

Sản phẩm của RunERP được xây dựng trên nền tảng giải pháp ERP được gần 12 triệu người dùng trên thế giới tin tưởng sử dụng.

Chúng tôi, với kinh nghiệm triển khai hàng trăm dự án lớn trong và ngoài nước, đội ngũ nhân sự hùng hậu, có thể đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.

Chúng tôi mang đến các giải pháp chuẩn quốc tế và được cá thể hóa cho thị trường Việt Nam. 

Đội ngũ triển khai ERP của chúng tôi đã thực hiện nhiều dự án cho các Tổng công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Các lĩnh vực mà chúng tôi cung cấp giải pháp bao gồm: may mặc, bao bì, thủy sản, nhựa, xây dựng...

Khách hàng của chúng tôi

Các dự án thành công