CRM

CRM giúp bạn tổ chức các hoạt động bán hàng của mình: theo dõi khách hàng tiềm năng, chốt cơ hội và nhận dự báo chính xác. Sắp xếp các cơ hội theo quy trình và quản lý các hoạt động hàng ngày của bạn bằng các cuộc họp và hoạt động tiếp theo.

Phân tích hiệu suất

Phân tích pipeline

Liên hệ hỗ trợ

Để được hỗ trợ tốt nhất, vui lòng liên hệ chúng tôi

Liên hệ hỗ trợ Đặt lịch hẹn