Giải pháp thu thập dữ liệu từ máy móc

Hoàn thiện hệ thống ERP của doanh nghiệp sản xuất với giải pháp thu thập dữ liệu từ máy móc

Contact Us

Thu thập dữ liệu từ thiết bị là gì?

Dữ liệu là nền tảng của các giải pháp công nghệ, tuy nhiên việc thu thập dữ liệu có thể là một trong những rào cản khiến doanh nghiệp có thể chuyển đổi số chưa thành công hoặc mới chỉ chuyển đổi một phần. Thu thập dữ liệu thủ công có thể dẫn đến hao hụt về thời gian, chi phí và làm giảm hiệu quả của chuyển đổi số.

Thu thập dữ liệu tự động sẽ giúp doanh nghiệp có thể có được những số liệu chính xác, phản ánh nhanh và kịp thời các diễn biến trong quá trình sản xuất như:

  • Thông số máy
  • Thông số sản xuất
  • Tiên lượng bảo trì
  • Hiệu quả hoạt động

Các dữ liệu này sẽ được hệ thống thu thập và tổ chức lại theo các cấu trúc để phục vụ doanh nghiệp đưa ra quyết định phù hợp.

Thu thập dữ liệu từ thiết bị là một thành tố quan trọng trong hệ thống thông tin của một doanh nghiệp sản xuất.

Thu hẹp khoảng cách giữa phần mềm và phần cứng

Một hệ thống thu thập dữ liệu toàn diện giúp các doanh nghiệp sản xuất nắm bắt mọi thông số về năng suất, tốc độ, tình trạng hoạt động của máy

Một ví dụ về thu thập dữ liệu

Thách thức phải đối mặt

Các lĩnh vực sản xuất khác nhau có những đặc thù về tiêu chí cần kiểm soát khác nhau, sử dụng các thiết bị khác nhau, cách thức đấu nối với phần mềm khác nhau. Do đó việc thu thập dữ liệu không hề đơn giản và thường đặt ra cho đội ngũ triển khai một bài toán cần giải.

  • Nghiên cứu cách thức thu thập dữ liệu của thiết bị
  • Lựa chọn thiết bị IoT phù hợp
  • Đấu nối với phần mềm MES và ERP

Case study

Mỗi một dự án, đội ngũ triển khai của chúng tôi sẽ cần phân tích các thiết bị của doanh nghiệp, các dữ liệu cần thu thập, cách thức thu thập và đề xuất phương án


Liên hệ chúng tôi