Giải pháp quản lý kho RUN  ERP

Module Kho vận giúp: 

Tự động thay thế các tác vụ quản lý tồn kho thủ công bằng quy trình tự động hóa: thu thập số liệu, nhập, xuất, kiểm đếm...

Nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho và chuỗi cung ứng, cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Liên hê demo


Quản lý lưu kho hiệu quả

Vị trí

Tạo và quản lý các vị trí lưu trữ cụ thể như kệ, dãy kệ, phòng bảo quản lạnh và giá đỡ pallet 

Cho phép quản lý vị trí lưu trữ của hàng hóa trong kho, từ đó tối ưu hóa việc tìm kiếm và xếp dỡ hàng hóa.Lưu kho tự động

Tự động chuyển sản phẩm đến các vị trí lưu trữ lý tưởng dựa trên sức chứa theo thời gian thực (danh mục lưu trữ), nhu cầu lưu trữ sản phẩm và khả năng tiếp cận lấy hàng.

Xuất kho thông minh

Chọn chiến lược xuất kho sản phẩm (FIFO, FEFO, khu vực có thể lấy hàng gần nhất, LEFO) và hợp lý hóa đường lấy hàng bằng phương pháp lấy hàng phù hợp (đơn, lô, cụm, đợt).

Thứ tự xuất kho:  FIFO (Nhập trước xuất trước), LIFO (Nhập sau xuất trước), FEFO (Hết hạn trước xuất trước).

Tối ưu hóa các hoạt động trong kho

Nhập hàng tự động

Quản lý các lô hàng nhập về với ngày nhận hàng được nhà cung cấp đưa ra và tự động chuyển đổi đơn vị tính số lượng đã nhận. (ví dụ: mua theo tấn và bán theo kg.) 

Tự động hóa quy trình từ điểm nhận hàng ==> Khu vực kiểm tra chất lượng ==> Điểm lưu trữ


Trả hàng

Thiết lập trước các lộ trình để đánh giá tình trạng trả hàng, tân trang, bổ sung hàng hoặc loại bỏ. Khi được tích hợp với ứng dụng Kế toán, giá trị tồn kho cập nhật của sản phẩm bị trả lại sẽ ngay lập tức được đưa vào sổ sách của bạn.

 

Sắp xếp hàng hóa

Gán mã vạch cho các kiện hàng được niêm phong để theo dõi thành phần, giúp theo dõi số lượng các mặt hàng trong kho

Thiết lập quy tắc sắp xếp, đề xuất vị trí thích hợp theo đặc điểm, hàng hóa, thứ tự xuất kho...