Giải pháp phần mềm quản trị xây dựng

Xây dựng là một trong lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế. Giải pháp nào giúp các doanh nghiệp xây dựng quản lý hiệu quả, tối ưu chi phí

Contact Us

Thách thức của ngành xây dựng trong công cuộc chuyển đổi số

Ngành xây dựng luôn đóng vai trò là đầu tầu, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, thực trạng quản lý ngành xây dựng trong nhiều năm qua dẫn đến các doanh nghiệp xây dựng còn gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, quản lý thủ công dẫn đến mất thời gian, không hiệu quả

 • Thiếu ổn định về nguồn vốn. Thực hiện các dự án dài hơi, thanh khoản không đảm bảo dễ dẫn đến tình trạng mất cân đối tài chính ở các doanh nghiệp ngành xây dựng.
 • Thiếu tính liền mạch giữa các phòng ban và hiện trường. Với đặc thù phải sử dụng nhiều hồ sơ giấy tờ, quy trình còn thủ công
 • Quản lý nhà nước còn nhiều bất cập, nặng nề doanh nghiệp khó đẩy nhanh tiến độ
 • Công trình dự án kéo dài, nhiều thành phần tham gia, sử dụng nhiều nhà cung cấp, thầu phụ

Quản lý dự án

Với đặc thù quản lý theo dự án, các công ty xây dựng cần một công cụ xuyên suốt để quản lý liền mạch thông tin từ giai đoạn chào thầu, làm hồ sơ đến giai đoạn thi công, cập nhật tiến độ các công đoạn và quyết toán.

 • Quản lý hồ sơ đấu thầu, danh mục vật tư chào thầu
 • Quản lý giá thành
 • Quản lý công việc, tiến độ
 • Quản lý nhân sự, điều phối nhân sự
 • Quản lý thanh toán quyết toán theo từng giai đoạn
 • Quản lý phát sinh
 • Quản lý hồ sơ giấy tờ


Quản lý tài chính kế toán

Với việc thi công nhiều dự án cùng một lúc đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ thu chi của từng dự án để đảm bảo mức cân đối tài chính cho dự án.

Hiện nay, với việc quản lý thủ công, các chủ doanh nghiệp xây dựng rất khó nắm bắt sức khỏe tài chính của doanh nghiệp, dễ dẫn đến rủi ro dù có thuê nhiều nhân sự quản lý.

 • Lập kế hoạch doanh thu
 • Lập kế hoạch chi phí
 • Cập nhật và so sánh thực tế với kế hoạch

Việc lập và quản lý tốt toàn bộ chi phí từ dự toán đến thực tế giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa rủi ro tài chính


Quản lý quy trình mua hàng

Với số lượng đầu mục vật tư lớn, nhiều nhà cung cấp mua hàng là một công việc có khối lượng rất lớn đòi hỏi bộ phận mua hàng phải làm việc liên tục để đảm bảo cung cấp báo giá kịp thời cho đấu thầu, cung cấp hàng đúng tiến độ cho dự án...

Với phần mềm quản trị doanh nghiệp, bộ phận mua hàng có thể:

 • Mua hàng hóa đúng chất lượng, yêu cầu với giá cả rẻ nhất
 • Đảm bảo tính có sẵn của hàng hóa trên cơ sở kế hoạch sản xuất, tránh tình trạng hàng không có sẵn.
 • Duy trì mức tồn kho định mức tối thiểu của công trình.
 • Mở rộng nhà cung cấp, đảm bảo tính cạnh tranh hơn giữa các nhà cung cấp.
 • Thực hiện mục tiêu tiết kiệm của Ban giám đốc bằng việc cắt giảm chi phí bất biến.

Learn more


Liên hệ demo